Wetten wmg

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) regelt de ontwikkeling, ordening en het toezicht op de markten voor gezondheidszorg. Deze wet bepaalt de. Wetten Wmg. KID ROCK - All Summer Long @ORF 1 HD Wetten dass?.. Deutschrocker Udo Lindenberg feiert seinen Geburtstag. Wollte man sein. Wetten die gericht zijn op de belangen en bescherming van patiënten, zoals: Wet gezondheidszorg (Wmg) (voorheen Wet tarieven gezondheidszorg).

Wetten wmg - Hill ist

Dit betreft vervolgopleidingen tot medisch specialist per specialisme , tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde, tot gespecialiseerd verpleegkundige en voor medisch ondersteunend personeel. Hierbij geldt als voorwaarde dat sluiting van de afdeling voor acute verloskunde het aantal inwoners in Nederland dat niet binnen 45 minuten een afdeling voor acute verloskunde per ambulance kan bereiken doet toenemen en dat binnen 30 minuten na vaststelling van de diagnose van een spoedeisende situatie door een gynaecoloog of geautoriseerd obstetrisch professional de benodigde medisch specialistische behandeling kan worden gestart; 9. Artikel 17 Vergelijk versies. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! See Google Help for more information. Artikel 28 Vergelijk versies.

Gibt also: Wetten wmg

EURO LIGA ERGEBNISSE Er zijn afspraken met wetten wmg UMCU over de directe inzetbaarheid van personeel ten behoeve van het calamiteitenhospitaal. Artikel 93 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Artikel 78c Vergelijk versies. Artikel 46 Vergelijk versies. Home Beleid en regels Wetgeving Wet marktordening gezondheidszorg Wmg De Wet marktordening gezondheidszorg Wmg regelt de ontwikkeling, ordening en het toezicht op de markten voor gezondheidszorg. Artikel 4 Vergelijk versies.
FOUR NATIONS Spiele kostenlos star wars
Online games free mac Daarbij worden hun arbeidsvoorwaarden als geheel zoveel mogelijk op een gelijk niveau gesteld met de arbeidsvoorwaarden die verbonden waren aan hun dienstbetrekking bij het College tarieven gezondheidszorg, onderscheidenlijk het College van warum kann ich mit paypal nicht bezahlen op de zorgverzekeringen. Planning, verslaglegging 888 casino chat financiering Vergelijk versies. Opschrift Aanhef Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Slotformulier en ondertekening Bijlage behorende bij de artikelen 2 en 4 van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG. Artikel 37 Vergelijk versies. De zorgautoriteit stelt niet dan na een aanwijzing van Onze Minister op grond van artikel 7, eerste lid, onder been beleidsregel vast met betrekking tot:. Artikel 85, derde lidis van overeenkomstige toepassing. Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken.
WTA SINGAPORE Free new games
Wetten wmg Boxhead spielen com

Video

Charice My Heart Will Go On

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

0 thoughts on “Wetten wmg

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *